Placeholder Picture

Social College

Actueel

Stedelijk College is gezond!

(18-05-2017)

Het Stedelijk College aan de Oude Bossche Baan heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Bovendien heeft het Stedelijk College speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor wordt een groot aantal activiteiten ingezet, waaronder Rots en Water training voor alle leerjaar 1 leerlingen, themadagen Veiligheid en Respect, LOB-dagen, Positive Behaviour Support en het Sfeerkeepersproject: een leertraject waarin leerlingen en medewerkers leren omgaan met de dynamiek van de multiculturele diversiteit binnen de school. Het Stedelijk College is de enige school in Eindhoven die het vignet Gezonde School heeft ontvangen op het thema Welbevinden.

Welbevinden
De activiteiten zijn erop gericht om leerlingen wijzer en sterker te maken. Leerlingen leren voor hun mening op te komen en hoe ze meer begrip en respect voor elkaar kunnen krijgen. Hoe ontwikkel je een sfeer van vertrouwen, creëer je meer binding en saamhorigheid? Uiteindelijk leiden de initiatieven tot een gezonde en sociaal veilige leefomgeving.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
 
Foto twitter_bewerkt

Uitreiking vignet Gezonde School

IMG_2577.web

Op dinsdag 13 juni onthulde wethouder Jannie Visscher samen met twee leerlingen officieel de plaquette Gezonde School


 
[terug]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl