Placeholder Picture
Actueel

Updates Corona virus

(08-03-2020)

De scholen van Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven gaan na de zomervakantie weer volledig open! (update 24 juni 2020)
Goed nieuws! Tijdens de persconferentie van het Kabinet op 24 juni heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle leerlingen weer gelijktijdig naar school kunnen komen na de zomervakantie. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet meer per 1 juli.
Bij ISE Primary School zijn de kinderen al vanaf begin mei samen met alle klasgenoten op school. Wij zijn er trots op dat dit goed is verlopen. De maatregelen voor hygiëne en veiligheid en samen oplettend blijven, helpen ons om ons veilig te blijven voelen.
Stedelijk College (locatie Henegouwenlaan en Oude Bosschebaan) en ISE Secondary School gaan zich voorbereiden op de situatie van na de zomer.

Wat blijft is de regel dat (onderwijs-) personeel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten, thuis blijven. (Onderwijs-) personeel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Ouders, verzorgers, leerlingen en personeel zullen per locatie door de schoolleiding verder geïnformeerd worden voordat het nieuwe schooljaar begint.


De scholen van Stedelijk College Eindhoven gaan gedeeltelijk weer open, leerlingen primair onderwijs ISE gaan weer volgens rooster naar school   (update 20 mei 2020)
Tijdens de persconferentie van het Kabinet op 19 mei heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de middelbare scholen in verband met de Coronapandemie vanaf 2 juni weer open gaan, maar niet voor alle leerlingen gelijktijdig. Afgelopen weken hebben het Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en ISE Secondary School Eindhoven zich voorbereid op onderwijs op locatie met in achtneming van de maatregelen voor hygiëne en veiligheid. Onderwijs op school zal gecombineerd worden met thuisonderwijs. ISE Primary School heeft goede ervaringen opgedaan met gedeeltelijke openstelling en gaat zich voorbereiden op de openstelling voor alle leerlingen per 8 juni.
Per locatie zal de schoolleiding ouders, verzorgers en leerlingen in de dagen voorafgaand aan 2 en 8 juni nader informeren over de gevolgen die deze maatregelen voor hen heeft.Thuisonderwijs op middelbaar onderwijs handhaven, leerlingen primair onderwijs gedeeltelijk weer naar school (update 21 april 2020)
Op basis van de persconferentie van het Kabinet op 21 april is duidelijk geworden dat de middelbare scholen in verband met de Coronapandemie dicht blijven tot 1 juni 2020. Dit betekent dat Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en ISE Secondary School Eindhoven doorgaan met thuisonderwijs. In de tussentijd gaan de scholen zich voorbereiden op “1,5 meter” onderwijs op school. Per locatie zal de schoolleiding ouders, verzorgers en leerlingen de komende dagen informeren over de gevolgen die deze maatregelen voor hen heeft.

Scholen dicht tot en met meivakantie (update 31 maart 2020)      
Op basis van de persconferentie van 31 maart is duidelijk geworden dat alle scholen in verband met de Corona Pandemie gesloten blijven tot en met de meivakantie. Dit betekent dat Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en International School Eindhoven door blijven gaan met continuering van het thuisonderwijs. We begrijpen dat dit een moeilijke periode voor iedereen is. Woensdag 1 april gaat er per locatie een informerende mail uit naar alle ouder(s) / verzorger(s).

Geen centrale examens dit schooljaar (update 24 maart 2020)

Vandaag maakte minister Slob bekend dat er dit schooljaar geen centrale examens zijn. Dit betekent dat de resultaten van de schoolexamens de basis gaan vormen voor het behalen van het diploma dit jaar. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie. Per locatie (Stedelijk College Oude Bossche Baan en Stedelijk College Henegouwenlaan) ontvangen ouder(s) / verzorger(s) precieze informatie over de invulling van het onderwijsprogramma. 

Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs (bron Rijksoverheid)

Sluiting scholen vanaf 16 maart (update 15 maart 2020)

Op 15 maart zijn in de persconferentie de extra maatregelen bekend gemaakt voor Nederland, hierin is de input meegenomen van de maatregelen verwoord door onze Veiligheidsregio. Afgelopen week heeft er dagelijks overleg plaatsgevonden waarbij we nauw zijn betrokken over de situatie in verband met de corona pandemie. Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland heeft op basis hiervan besloten om per maandag 16 maart de twee locaties van het Stedelijk College Eindhoven (Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) en International School Eindhoven tot 6 april 2020 te sluiten.

Concrete invulling voor continuering van het onderwijsprogramma wordt per school bepaald en gecommuniceerd met ouders(s) en verzorger(s). De afgelopen weken is al een en ander voorbereid en rekening gehouden met diverse scenario’s. Met deze maatregel en dit besluit is dan ook rekening gehouden. Het personeel, ouder(s) en verzorger(s) zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Om het onderwijs vanaf aankomende week goed vorm te geven zijn uitgangspunten geformuleerd. Onderwijs op afstand, digitaal en dus minder tijd- en plaatsgebonden wordt de komende weken aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de diverse leerlinggroepen, denk aan onze eindexamenkandidaten en de leerlingen van groep 8.

Op basis van alle informatie van het RIVM en de GGD heeft uw school dagelijks overleg en worden updates gestuurd naar ouders en verzorgers. Bekijk voor het laatste nieuws de website van het RIVM en de pagina van de Rijksoverheid.


 
[terug]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl