Placeholder Picture
Actueel

Updates Corona virus

(08-03-2020)

Scholen dicht tot en met meivakantie (update 31 maart 2020)      
Op basis van de persconferentie van 31 maart is duidelijk geworden dat alle scholen in verband met de Corona Pandemie gesloten blijven tot en met de meivakantie. Dit betekent dat Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en International School Eindhoven door blijven gaan met continuering van het thuisonderwijs. We begrijpen dat dit een moeilijke periode voor iedereen is. Woensdag 1 april gaat er per locatie een informerende mail uit naar alle ouder(s) / verzorger(s).

Geen centrale examens dit schooljaar (update 24 maart 2020)

Vandaag maakte minister Slob bekend dat er dit schooljaar geen centrale examens zijn. Dit betekent dat de resultaten van de schoolexamens de basis gaan vormen voor het behalen van het diploma dit jaar. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie. Per locatie (Stedelijk College Oude Bossche Baan en Stedelijk College Henegouwenlaan) ontvangen ouder(s) / verzorger(s) precieze informatie over de invulling van het onderwijsprogramma. 

Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs (bron Rijksoverheid)

Sluiting scholen vanaf 16 maart (update 15 maart 2020)

Op 15 maart zijn in de persconferentie de extra maatregelen bekend gemaakt voor Nederland, hierin is de input meegenomen van de maatregelen verwoord door onze Veiligheidsregio. Afgelopen week heeft er dagelijks overleg plaatsgevonden waarbij we nauw zijn betrokken over de situatie in verband met de corona pandemie. Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland heeft op basis hiervan besloten om per maandag 16 maart de twee locaties van het Stedelijk College Eindhoven (Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) en International School Eindhoven tot 6 april 2020 te sluiten.

Concrete invulling voor continuering van het onderwijsprogramma wordt per school bepaald en gecommuniceerd met ouders(s) en verzorger(s). De afgelopen weken is al een en ander voorbereid en rekening gehouden met diverse scenario’s. Met deze maatregel en dit besluit is dan ook rekening gehouden. Het personeel, ouder(s) en verzorger(s) zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Om het onderwijs vanaf aankomende week goed vorm te geven zijn uitgangspunten geformuleerd. Onderwijs op afstand, digitaal en dus minder tijd- en plaatsgebonden wordt de komende weken aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de diverse leerlinggroepen, denk aan onze eindexamenkandidaten en de leerlingen van groep 8.

Op basis van alle informatie van het RIVM en de GGD heeft uw school dagelijks overleg en worden updates gestuurd naar ouders en verzorgers. Bekijk voor het laatste nieuws de website van het RIVM en de pagina van de Rijksoverheid.


 
[terug]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl