Placeholder Picture
Actueel

Updates Corona virus

(01-12-2020)
Online onderwijs tot aan voorjaarsvakantie (update 13 januari 2021)
Premier Rutte heeft tijdens zijn toespraak op televisie op 12 januari bekendgemaakt dat de sluiting van de scholen wordt verlengd en dat de scholen tot en met 9 februari zoveel mogelijk online onderwijs verzorgen.

Wij kiezen ervoor om de huidige maatregelen tot aan de voorjaarsvakantie (tot 13 februari) te continueren, tenzij er dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. Hopelijk kunnen we onze leerlingen na de voorjaarsvakantie, op maandag 22 februari, weer allemaal op school verwelkomen. Concrete informatie over de invulling van het (online-)onderwijs van de locatie wordt vanuit de locatie per brief medegedeeld. Aanvullende informatie voor de maatregelen na de voorjaarsvakantie, wordt later gecommuniceerd.

De uitzonderingen die tot nog toe werden gemaakt blijven voor dezelfde groepen van kracht, te weten voor eindexamenkandidaten, vooreindexamenkandidaten in verband met toetsen en voor onderwijs met de beroepsgerichte praktijkvakken op het vmbo. De scholen blijven ook open voor kwetsbare leerlingen. Voor de leerlingen die op school onderwijs krijgen, geldt per meteen dat zij ook onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, net als tot de docenten.

Dit betekent voor het onderwijs op het Stedelijk College (locaties Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) een continuering van de huidige aanpak met aanpassingen van het gebruik van het gebouw om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit kan per locatie verschillend zijn.

Net als u, hadden we onze hoop er op gevestigd dat we onze leerlingen maandag 18 januari weer op school zouden kunnen ontvangen. Helaas is voor ons allemaal het begin van dit kalenderjaar al net zo bijzonder als de afsluiting van het vorige. Tegelijkertijd begrijpen wij dat met de huidige aantallen besmettingen het nodig blijft om deze maatregelen te nemen.


Scholen gaan over op online onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot 18 januari 2021
(update 15 december 2020)
Premier Rutte heeft in zijn toespraak op 14 december bekendgemaakt dat scholen vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 zoveel mogelijk online onderwijs gaan verzorgen in verband met de Coronapandemie. Op 12 januari zal er een moment zijn waarop de maatregelen van het kabinet vanaf 18 januari worden medegedeeld.
Het kabinet heeft laten weten dat uitzonderingen worden gemaakt voor eindexamenkandidaten, vooreindexamenkandidaten in verband met toetsen en voor onderwijs met beroepsgerichte praktijkvakken op het vmbo. De scholen blijven ook open voor kwetsbare leerlingen.
Dit betekent dat bij het Stedelijk College (locaties Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) het onderwijs anders ingericht gaat worden vanaf woensdag 16 december. Concrete invulling voor het voortzetten van het (online-)onderwijs wordt per school bepaald en gecommuniceerd met leerlingen, ouders(s) en verzorger(s).
Net als velen, zijn wij overvallen door deze maatregelen. Wij vinden het jammer dat we zo net voor de kerstvakantie abrupt het kalenderjaar op school moeten afsluiten. Tegelijkertijd begrijpen wij dat de toename van het aantal besmettingen ons noodzaken deze maatregelen te nemen.
Wij wensen u veel sterkte en daarnaast natuurlijk ook wat ontspanning in de kerstvakantie. Prettige feestdagen en een gezond, gelukkig 2021.Wettelijke mondkapjesplicht (update 1 december 2020)
Vanaf 1 december is het bij wet verplicht om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes, dit geldt ook voor scholen. Het dragen van mondkapjes is vanaf de herfstvakantie al een verplichting binnen het Stedelijk College Eindhoven.

De verplichting voor het bedekken van de mond én neus met een niet-medisch mondkapje geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Ook als een leerling 12 jaar is en op het voortgezet onderwijs zit, geldt deze mondkapjesplicht. Een bandana, een sjaal of een spatscherm worden niet erkend als alternatief voor een mondkapje, omdat deze mond en neus niet volledig afschermen.
Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerlingen en docenten niet door het lokaal bewegen. Het is van belang dat dan de 1,5 meter afstand tussen docent en leerling in acht wordt genomen. Als de leerling of docent zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht.

Nieuwe quarantaineregel
Vanaf vandaag geldt ook een nieuwe regel voor personen die in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon. Vanaf 5 dagen na het laatste nauwe contact kan er een coronatest worden gedaan. (in het geval er een melding is geweest via de CoronaMelder-app of als er gebeld is voor bron- en contactonderzoek) Indien de test negatief is, hoeft de quarantainetijd van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het RIVM.

Verplicht mondkapje op school (update 16 oktober 2020)
Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober een gedeeltelijke lockdown afgekondigd vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen in ons land. Premier Rutte heeft daarbij het voornemen uitgesproken de mondkapjesplicht te willen invoeren voor publieke binnenruimtes. Hier vallen ook scholen voor voortgezet onderwijs onder.
Hierop vooruitlopend gaan wij bij het Stedelijk College Eindhoven het dragen van een mondkapje buiten het klaslokaal en tijdens de praktijklessen vanaf maandag 26 oktober 2020 verplichten. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers. Wij doen dit om de veiligheid en gezondheid van personeel en leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen en om een mogelijke sluiting van de scholen te voorkomen. De medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd.

Mondkapjes in de school (update 4 oktober 2020)
In het voortgezet onderwijs geldt een dringend advies van de regering om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en volwassene niet te waarborgen is. Alleen wanneer de persoon zit, mag het mondkapje af.
Op het Stedelijk College Eindhoven nemen wij dit advies over en vragen aan iedereen die zich verplaatst binnen het schoolgebouw om een mondkapje te dragen. De ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de bestaande richtlijnen van het RIVM.

Nog even de algemene richtlijnen op een rij:
• Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt en laat je testen;
• Blijf thuis als je een huisgenoot hebt die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Schud geen handen;
• Was je handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Volg de aangegeven looproutes;
• Kom indien mogelijk met de fiets;
• Vermijd drukte.

Wij snappen dat het niet altijd even makkelijk is om de richtlijnen van het RIVM en de GGD op te volgen. Mochten er redenen zijn waarom u of uw kind wil praten over de richtlijnen, dan kan hij/zij terecht bij zijn/haar mentor/LOB-coach. Wij gaan ervan uit dat iedereen hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
Deze maatregelen gelden tot nader order. We houden u uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de school.

Heeft u nog vragen?
Op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid staat meer informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus in het algemeen.Thuis blijven of naar school? (wijziging 25 september 2020)
Op de scholen krijgen wij veel vragen over wel of niet naar school kunnen in situaties waar Corona een rol speelt. Het is ook best ingewikkeld. Wij hebben daarom geprobeerd wat duidelijkheid te scheppen door middel van een beslisboom en met antwoorden op meest gestelde vragen, te lezen via deze link Corona beslisboom

Vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regionale GGD.
Bellen kan ook naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).


Weer samen naar school (update 24 augustus)
De schoolgebouwen zijn weer helemaal open. Helaas is het Coronavirus nog niet weg en daarom hebben we ons voorbereid op de terugkomst van leerlingen en medewerkers door de RIVM-richtlijnen aan te houden. Dit betekent onder andere dat we extra aandacht hebben voor de ventilatie op de locaties.
Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en (onderwijs-)personeel houden nog wel 1,5 meter afstand.
Heb je gezondheidsklachten die passen bij het Coronavirus en koorts óf gezinsleden met deze klachten? Blijf dan thuis en laat je testen.
Als je net bent teruggekomen uit een oranje of rood gebied, dan moet je tien dagen in quarantaine.
De directies van de scholen informeren medewerkers, ouders en leerlingen verder over de voorzorgsmaatregelen.

Laten we er samen voor zorgen dat we veilig op school kunnen werken met elkaar!


De scholen van Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven gaan na de zomervakantie weer volledig open!
(update 24 juni 2020)
Goed nieuws! Tijdens de persconferentie van het Kabinet op 24 juni heeft premier Rutte bekend gemaakt dat alle leerlingen weer gelijktijdig naar school kunnen komen na de zomervakantie. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet meer per 1 juli.
Bij ISE Primary School zijn de kinderen al vanaf begin mei samen met alle klasgenoten op school. Wij zijn er trots op dat dit goed is verlopen. De maatregelen voor hygiëne en veiligheid en samen oplettend blijven, helpen ons om ons veilig te blijven voelen.
Stedelijk College (locatie Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) en ISE Secondary School gaan zich voorbereiden op de situatie van na de zomer.

Wat blijft is de regel dat (onderwijs-) personeel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten, thuis blijven. (Onderwijs-) personeel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Ouders, verzorgers, leerlingen en personeel zullen per locatie door de schoolleiding verder geïnformeerd worden voordat het nieuwe schooljaar begint.


De scholen van Stedelijk College Eindhoven gaan gedeeltelijk weer open, leerlingen primair onderwijs ISE gaan weer volgens rooster naar school   (update 20 mei 2020)
Tijdens de persconferentie van het Kabinet op 19 mei heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de middelbare scholen in verband met de Coronapandemie vanaf 2 juni weer open gaan, maar niet voor alle leerlingen gelijktijdig. Afgelopen weken hebben het Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en ISE Secondary School Eindhoven zich voorbereid op onderwijs op locatie met in achtneming van de maatregelen voor hygiëne en veiligheid. Onderwijs op school zal gecombineerd worden met thuisonderwijs. ISE Primary School heeft goede ervaringen opgedaan met gedeeltelijke openstelling en gaat zich voorbereiden op de openstelling voor alle leerlingen per 8 juni.
Per locatie zal de schoolleiding ouders, verzorgers en leerlingen in de dagen voorafgaand aan 2 en 8 juni nader informeren over de gevolgen die deze maatregelen voor hen heeft.Thuisonderwijs op middelbaar onderwijs handhaven, leerlingen primair onderwijs gedeeltelijk weer naar school (update 21 april 2020)
Op basis van de persconferentie van het Kabinet op 21 april is duidelijk geworden dat de middelbare scholen in verband met de Coronapandemie dicht blijven tot 1 juni 2020. Dit betekent dat Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en ISE Secondary School Eindhoven doorgaan met thuisonderwijs. In de tussentijd gaan de scholen zich voorbereiden op “1,5 meter” onderwijs op school. Per locatie zal de schoolleiding ouders, verzorgers en leerlingen de komende dagen informeren over de gevolgen die deze maatregelen voor hen heeft.

Scholen dicht tot en met meivakantie (update 31 maart 2020)      
Op basis van de persconferentie van 31 maart is duidelijk geworden dat alle scholen in verband met de Coronapandemie gesloten blijven tot en met de meivakantie. Dit betekent dat Stedelijk College Eindhoven (locaties Oude Bossche Baan en Henegouwenlaan) en International School Eindhoven door blijven gaan met continuering van het thuisonderwijs. We begrijpen dat dit een moeilijke periode voor iedereen is. Woensdag 1 april gaat er per locatie een informerende mail uit naar alle ouder(s) / verzorger(s).

Geen centrale examens dit schooljaar (update 24 maart 2020)

Vandaag maakte minister Slob bekend dat er dit schooljaar geen centrale examens zijn. Dit betekent dat de resultaten van de schoolexamens de basis gaan vormen voor het behalen van het diploma dit jaar. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie. Per locatie (Stedelijk College Oude Bossche Baan en Stedelijk College Henegouwenlaan) ontvangen ouder(s) / verzorger(s) precieze informatie over de invulling van het onderwijsprogramma. 

Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs (bron Rijksoverheid)

Sluiting scholen vanaf 16 maart (update 15 maart 2020)

Op 15 maart zijn in de persconferentie de extra maatregelen bekend gemaakt voor Nederland, hierin is de input meegenomen van de maatregelen verwoord door onze Veiligheidsregio. Afgelopen week heeft er dagelijks overleg plaatsgevonden waarbij we nauw zijn betrokken over de situatie in verband met de corona pandemie. Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland heeft op basis hiervan besloten om per maandag 16 maart de twee locaties van het Stedelijk College Eindhoven (Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) en International School Eindhoven tot 6 april 2020 te sluiten.

Concrete invulling voor continuering van het onderwijsprogramma wordt per school bepaald en gecommuniceerd met ouders(s) en verzorger(s). De afgelopen weken is al een en ander voorbereid en rekening gehouden met diverse scenario’s. Met deze maatregel en dit besluit is dan ook rekening gehouden. Het personeel, ouder(s) en verzorger(s) zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Om het onderwijs vanaf aankomende week goed vorm te geven zijn uitgangspunten geformuleerd. Onderwijs op afstand, digitaal en dus minder tijd- en plaatsgebonden wordt de komende weken aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de diverse leerlinggroepen, denk aan onze eindexamenkandidaten en de leerlingen van groep 8.

Op basis van alle informatie van het RIVM en de GGD heeft uw school dagelijks overleg en worden updates gestuurd naar ouders en verzorgers. Bekijk voor het laatste nieuws de website van het RIVM en de pagina van de Rijksoverheid.


 
[terug]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl