Placeholder Picture
Schoolgids
SCHOOLGIDS

08 - Zorg voor kwaliteit

08 - Zorg voor kwaliteit 

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs, de geboden begeleiding en aan onze organisatie, zodat we voor onze leerlingen het beste onderwijs kunnen verzorgen.
In de teams en opleidingen wordt resultaatgericht gewerkt. Dat wil zeggen, dat via interne evaluatie, statistieken, (tevredenheids)onderzoeken of klankbordgroepen wordt bekeken of doelen en plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Wij streven naar een cultuur van continu verbeteren, waarin voortdurend de dialoog wordt gevoerd over hoe het beter kan. Via klankbordgroepen en responsgroepen vindt afstemming plaats met leerlingen en ouders, bijvoorbeeld met betrekking tot tevredenheid. 
Door middel van zelfreflectie en -evaluatie stellen wij ons als school de vraag of we de goede dingen doen voor onze leerlingen en ouders. En of we deze dingen goed doen. Waardoor we ook als school kunnen blijven leren hoe we de kwaliteit in de klas telkens kunnen verbeteren.

Op deze manier is er continu zorg voor kwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op: scholenopdekaart.nl

Het schoolplan is hierbij leidend en jaarlijks leggen we verantwoording af over de resultaten en bereikte doelstellingen in het jaarverslag.
Naast aandacht voor kwaliteit binnen de eigen school waarderen we inbreng van buiten. De Inspectie voor het Onderwijs speelt hierbij een rol, maar ook binnen het samenwerkingsverband ORION nemen we elkaar de maat.
Daar waar het gaat om Passend Onderwijs zijn binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Regio Eindhoven en de Kempen afspraken gemaakt over de extra zorg voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.


Laatste wijziging: 08-07-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl