Placeholder Picture
Schoolgids
SCHOOLGIDS

10 - Adressen

Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO)
Postbus 1310, 5602 BH Eindhoven
Telefoon: 040-264 53 67
E-mail: info@silfo.nl
Website: www.silfo.nl

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Telefoon: 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Telefoon receptie: 088-669 60 00
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Bureau Leerplicht gemeente Eindhoven
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Telefoon: 040-238 27 26
E-mail: leerplichtplus@eindhoven.nl
Website: www.eindhoven.nl

Externe vertrouwenspersonen
De heer J. van Gent
Telefoon: 040-254 05 53
Mobiel: 06-19 96 71 50
E-mail: jos19452111@gmail.com

Mevr. R. Koolhaas
Telefoon: 040-291 33 08
E-mail: riejan.koolhaas@gmail.com

Veilig Thuis Zuidoost Brabant
Postbus 761, 5700 AT Helmond
Telefoon: 0800-2000
E-mail: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering:
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur
0900-111 3 111

ORION Klachtencommissie (secretariaat)
E-mail: okc@orionscholen.nl

GGD Brabant-Zuidoost
Clausplein 10, 5611 XP Eindhoven
(Gebouw de Witte Dame)
Telefoon: 088-003 11 00
E-mail: info@ggdbzo.nl
Website: www.ggdbzo.nl/ouders


Laatste wijziging: 17-08-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl