Placeholder Picture
Onze school

De weg naar jouw toekomst

Missie
Alle leerlingen hebben talenten. Wij zien het als onze taak om die talenten te ontdekken én vervolgens onze leerlingen te helpen bij het verder ontwikkelen van die talenten. Op onze scholen bereiden we jongeren voor op een eventueel vervolgonderwijs, maar zeker ook op de samenleving waarin steeds meer verantwoordelijkheid van hen wordt verwacht. Onze scholen zijn algemeen toegankelijk. Centraal staat dat wij onze jongeren in een veilige en respectvolle omgeving ondersteunen om samen met ons hun talenten te vertalen naar kansen.

Uitgangspunten
Het Stedelijk College Eindhoven is een school met een breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. Als uitgangspunten gaan wij uit van vijf kernkwaliteiten: ontwikkelingsgerichtheid, transparantie, veiligheid, respect en intercultureel gedrag. Naast kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden is er ook aandacht voor een brede maatschappelijke en persoonlijke vorming van de leerlingen en hun creatieve ontwikkeling.
Het Stedelijk College Eindhoven biedt een inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin de leerling zich veilig, zelfstandig en competent voelt. Via leiding en begeleiding willen we leerlingen opvoeden tot actieve, zelfstandige en mondige volwassenen, die handelen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Hierbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.
Het Stedelijk College Eindhoven waarborgt een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en begeleidt leerlingen intensief bij een weloverwogen beroeps- en studiekeuze. Het Stedelijk College Eindhoven wil de leerling zo vormen, dat hij/zij kan functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving.

Een uitgebreidere kenschets van onze school kunt u terug vinden in onze schoolgids. 


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl