Placeholder Picture
Onze school

Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN).
Het College van Bestuur bestaat momenteel uit twee leden.

College van Bestuur:
Dhr. drs. M. Stoker, voorzitter 
Mevr. drs. P. de Bruijn MBA, lid

Raad van Toezicht Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland:
Dhr. ir. W.E.J.M. Bens (adviseur)
Mw. mr. dr. G.J.M. van den Biggelaar
Dhr. ing. W.R.M. Hendriks BSc
Dhr. prof.dr.ir. A.M.C. Lemmens (voorzitter)
Dhr. ir. E.H. Munnik
Mw. M. Overdijk MBA

Postadres
Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
tel: 040-264 53 67
email: bestuur@spvozn.nl
internet: www.spvozn.nl of kijk op www.stedelijkcollege.nl

Het secretariaat ( bestuur@spvozn.nl ) van het College van Bestuur is gevestigd in het gebouw aan de Henegouwenlaan 2 (postbus 1310, 5602 BH Eindhoven).

De Raad van Toezicht vergadert met het College van Bestuur vier keer per schooljaar.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl