Placeholder Picture
Onze school

Bestuur

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven, Strabrecht College en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO).
Het College van Bestuur bestaat momenteel uit twee leden.

College van Bestuur:
Dhr. drs. M. Stoker, voorzitter 
Mevr. drs. P. de Bruijn MBA, lid

Het College van Bestuur vergadert vier keer per schooljaar met de Raad van Toezicht.


Raad van Toezicht Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs:
Dhr. drs. F.H.G.M. van den Berg
Mw. mr. dr. G.J.M. van den Biggelaar
Mw. ir. J.M.G. Driessen-Engels MBA
Dhr. ing. W.R.M. Hendriks BSc
Mw. drs. R.G.B. Hoekman-Sulman
Dhr. prof. dr. ir. A.M.C. Lemmens (voorzitter)
Dhr. ir. E.H. Munnik
Mw. M. Overdijk MBA
Mw. mr. L.M. Sjouw
Dhr. dr. J.W.P.H. Soons (vicevoorzitter)


Het secretariaat van het College van Bestuur is gevestigd in het gebouw aan de Henegouwenlaan 2 in Eindhoven.

Postadres
Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
tel: 040-264 53 67
email: bestuur@silfo.nl
internet: www.silfo.nl

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl