Placeholder Picture
Onze school

Medezeggenschap

Een Medezeggenschapsraad (MR) denkt, praat en beslist mee over verschillende belangrijke zaken. Soms moet de school toestemming vragen aan de MR als ze een besluit willen doorvoeren, soms moet advies bij de MR ingewonnen worden en vaak moet de MR op de hoogte worden gebracht. De regels voor de MR liggen wettelijk vast.
Onze MR bestaat uit zestien leden die volgens een verkiezingsprocedure worden gekozen. De raad bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders/leerlingen.
Meer informatie vindt u in onderstaande documenten, die u kunt openen door erop te klikken. De reglementen, jaarverslagen, agenda's, notulen en de namen van de leden van de MR zijn gepubliceerd op de portalen.

Ouders en Medezeggenschap
Leerlingen en Medezeggenschap
Personeel en Medezeggenschap

Wet Medezeggenschap op scholen
Toelichting op de WMS
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl