Placeholder Picture
Onze school

Orion

Onze school maakt deel uit van de Orion-scholen. Orion staat voor het Onafhankelijk Regionaal Interscholair Onderwijs Netwerk. Vijftien scholen in Eindhoven, Den Bosch en omstreken werken samen op onder andere het gebied van onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, ICT, personeelszaken en beheer. Het samenwerkingsverband bestaat al meer dan tien jaar.

Ook op het terrein van integriteit onderneemt ORION initiatieven. Er is een ORION klachtencommissie (OKC) en de samenwerkende scholen hebben in het kader van de "Code Goed Onderwijsbestuur" een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld.

Voor meer informatie klik hier
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl