Placeholder Picture
Ons onderwijs

Stedelijk College Eindhoven

Het Stedelijk College Eindhoven is de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in de stad Eindhoven. De school heeft, mede door de internationale afdeling en de Eerste Opvang Anderstaligen, een grote verscheidenheid aan onderwijsaanbod.

De schooltypen, die worden aangeboden zijn: gymnasium, atheneum, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, (tweetalig) mavo, vmbo basisberoepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, BBL Leerwerktraject, Eerste Opvang Anderstaligen en internationaal onderwijs.

Groot voordeel van onze scholengemeenschap is dat er zeer veel schooltypen vertegenwoordigd zijn, waardoor doorstroming naar een ander niveau soepel verloopt. Het Stedelijk College kent al jaren goede eindexamenresultaten voor alle afdelingen. Het door de Inspectie van Onderwijs opgestelde kwaliteitsprofiel toont op alle terreinen een goede uitkomst. Het onderwijsaanbod van de verschillende locaties van het Stedelijk College Eindhoven en de International School Eindhoven ziet er als volgt uit.

Locatie Oude Bossche Baan 20
Mavo, kader- en beroepsgerichte leerwegen. De locatie heeft een LWOO-licentie (leerwegondersteunend onderwijs). De Eerste Opvang Anderstaligen: jonge allochtonen die pas in ons land zijn aangekomen kunnen een korte opleiding in de Nederlandse taal volgen om vervolgens door te stromen naar het voortgezet onderwijs in Eindhoven en omstreken.

Locatie Henegouwenlaan 2
Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) met een gymnasium- en een atheneumafdeling, (tweetalig) vwo (gymnasium of atheneum), (tweetalig) havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en (tweetalig) mavo (middelbaar algemeen voorbereidend beroepsonderwijs).

International School Eindhoven
De International School Eindhoven (ISE) heeft een Primary School en een Secondary School. De Primary School verzorgt basisonderwijs en heeft een English en een Dutch Department. De Secondary School verzorgt voortgezet onderwijs. De grote meerderheid van de leerlingen bestaat uit jongens en meisjes waarvan een of beide ouders vanuit het buitenland in Eindhoven of in de wijde omgeving zijn gestationeerd. Maar het kan ook gaan om Nederlandse leerlingen, die in het buitenland internationaal onderwijs hebben gevolgd of gaan volgen in de nabije toekomst. De ISE Secondary School biedt twee opleidingen aan: het International Baccalaureate Middle Years Programme (IB/MYP) voor leerlingen van 11-16 jaar en het International Baccalaureate Diploma Programme (IB/DP), te vergelijken met het Nederlandse vwo-diploma voor leerlingen van 16-18 jaar.

Meer informatie over het opleidingenaanbod is terug te vinden in de schoolgidsen van de locatie Henegouwenlaan , locatie Oude Bossche Baan en International School Eindhoven.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl