Placeholder Picture
Ons onderwijs

Zorg voor leerlingen - leerlingbegeleiding

Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Gelukkig maar. Om al onze leerlingen die ontwikkelingskansen te bieden waar ze recht op hebben, richt onze begeleiding zich onder meer op de volgende drie aspecten:

  • Sociaal-emotionele begeleiding: de persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en de klas. We doen dat bijvoorbeeld door kinderen met faalangst extra te begeleiden en sociale vaardigheidstrainingen aan te bieden.
  • Studiebegeleiding/huiswerkbegeleiding:de begeleiding van het leerproces van de leerling. We helpen onze leerlingen bij het leren en het maken van huiswerk, soms als klas, soms individueel.
  • Keuzebegeleiding: begeleiding bij verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens zijn/haar schoolloopbaan. Deze keuzebegeleiding vindt veelal plaats in de lessen. We hebben hiervoor speciaal ontwikkelde programma’s.


De spil van de leerlingbegeleiding is de mentor. Als hij op een bepaald gebied deskundige hulp nodig heeft, kan hij daar altijd een beroep op doen. Per locatie wordt de geboden begeleiding verder uitgewerkt. Deze informatie is te vinden in de schoolgids locatie Henegouwenlaan en schoolgids locatie Oude Bossche Baan.

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl