Placeholder Picture
Ons onderwijs

ICT

De voorzieningen voor ICT worden steeds belangrijker voor de onderwijspraktijk. In de mediatheek en ondersteunend voor de lessen zijn computers al bijna niet meer weg te denken. Omdat de computer bij uitstek geschikt is voor zelfstandig werken en de toegang tot informatie tegelijkertijd onbegrensd lijkt, stelt het Stedelijk College Eindhoven duidelijke regels over het (correct) gebruik van beschikbare ICT-voorzieningen, het downloaden van bestanden en het bezoeken van sites. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 wil onze school alle eerstejaars leerlingen op locatie Henegouwenlaan en alle eerstejaars leerlingen die gekozen hebben voor een laptopklas op locatie Oude Bossche Baan, voorzien van een digitaal device. Dit betekent dat deze leerlingen van school een eigen laptop of chromebook (in bruikleen) krijgen voor schoolactiviteiten. Deze laptop zal dan ook voor 4 leerjaren door de leerling gebruikt mogen worden.

Voorheen konden leerlingen gebruik maken van een eigen device (BYOD: Bring Your Own Device) of van de laptopkarren met laptops van school. Dit geldt nog steeds voor leerlingen van de hogere leerjaren, vanwege het feit dat we dit jaar in een overgangsjaar zitten. Voor het volgend leerjaar zal de laptop dus meegenomen worden naar leerjaar 2 enz.

Doordat leerlingen allemaal dezelfde devices gebruiken en deze centraal te laten beheren kan men meer tijd aan onderwijs besteden. Met de inzet van deze leermiddelen bieden wij ouders, leerlingen en docenten een mooie handreiking om nog beter invulling te geven aan ons onderwijs.

Voordat leerlingen hun device in ontvangst mogen nemen worden de ouders gevraagd een een bruikleenovereenkomst met de spelregels over het gebruik van de laptops te onderteken.


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl