Placeholder Picture
Ons onderwijs

Mediatheken

Binnen onze scholen is een belangrijke plaats ingeruimd voor de mediatheek. Hier is informatie in gedrukte, digitale en audiovisuele middelen bij elkaar gebracht. De lesboeken en de daarbij behorende software staan ook in de mediatheken. Leerlingen kunnen de materialen lenen voor het maken van werkstukken, spreekbeurten of anderszins. Voor de begeleiding van de leerlingen zijn medewerkers aanwezig die graag helpen bij allerlei soorten zoekvragen.

Internet is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Het is naast een communicatiemiddel vaak ook de eerste informatiebron die leerlingen raadplegen. De informatie en de medewerkers van de mediatheken bieden hulp bij het verwerven en verwerken van informatie; wij noemen dat de zogenaamde Mediawijsheid.
Op alle locaties worden lessen Mediawijsheid gegeven. Leerlingen leren hier op een verantwoorde manier omgaan met de informatie. Wat wil ik weten? Hoe kom ik bij de juiste bronnen en hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste informatie tot een goed eindproduct, bijvoorbeeld een werkstuk, kan verwerken?

In onze mediatheken zijn verschillende soorten werkplekken waar leerlingen individueel of in kleine groepjes kunnen werken. Alle computers in de mediatheken zijn aangesloten op het onderwijsnetwerk van de school. Dit betekent dat, naast Office en internet, ook de onderwijskundige software die tijdens de lessen wordt gebruikt beschikbaar is.

Alle leerlingen van het Stedelijk College Eindhoven zijn automatisch lid van de mediatheek op hun locatie.  

Voor informatie over de mediatheek van de verschillende locaties:
klik hier voor locatie Oude Bossche Baan;
klik hier voor locatie Henegouwenlaan.


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl