Placeholder Picture
Info & Contact

Informatie aanvragen

Een website kan, hoe uitgebreid en hoe compleet ook, geen beeld geven van de sfeer en de manier van omgaan met elkaar in de school. Dat zijn belangrijke elementen die de mensen in de school elke dag weer opnieuw tot stand brengen. Een belangrijke bijdrage aan het studiesucces is juist wel die sfeer, die cultuur. Wij zijn er op uit leerlingen een gevoel van veiligheid te geven, zodat zij zich op het Stedelijk thuis kunnen voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontplooien.

Mocht u onverhoopt bepaalde informatie missen op deze website of in algemene zin opmerkingen hebben, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. U kunt hier een vraag stellen, brochures en/of folders aanvragen.


Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
E-mail
Vragen / commentaar

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl