Placeholder Picture
Info & Contact
Gebruik van foto's en film
Regelmatig worden er foto- of filmopnamen gemaakt m.b.t. projecten, begeleidingsactiviteiten, brochures en nieuwsberichten op internet/social media, waarbij ook leerlingen in beeld worden gebracht. Ouders / verzorgers, die hieromtrent vragen of opmerkingen hebben, kunnen dit kenbaar maken aan de opleidingsdirecteur via onderstaand e-mailadres

Redactie
De website van het Stedelijk College Eindhoven wordt beheerd door een schoolbreed redactieteam. Contact via: redactie@stedelijkcollege.nl.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl