Placeholder Picture
Ons onderwijs

Financiën en verzekeringen

Voor elke leerling die bij het Stedelijk College Eindhoven een opleiding volgt, worden kosten in rekening gebracht aan de ouders/verzorgers. Deze kosten hebben betrekking op leermiddelen, materialen, gereedschappen en activiteiten die niet worden gedekt door de middelen die vanuit de overheid ter beschikking worden gesteld. De hoogte van de kosten varieert per leerjaar en opleiding. Zoals vermeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs komen de kosten van schoolboeken en lesmaterialen voor rekening van de school. Wel wordt een borg gevraagd voor het boekenpakket.

Meer informatie hierover vindt u terug in de schoolgids Henegouwenlaan en schoolgids Oude Bossche Baan.
Omdat wij ons er van bewust zijn dat het hier soms gaat om aanzienlijke kosten, maken wij u er op attent dat u bij diverse instanties aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in deze kosten.  
 
Verzekeringen 
Het Stedelijk College Eindhoven heeft een aantal verzekeringen afgesloten ten behoeve van haar leerlingen en werknemers. In de ouderbijdrage zit een bedrag voor de premie aansprakelijkheidsverzekering van het bestuur voor ongevallen en W.A. t.a.v. leerlingen.


kluisjes
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl