Placeholder Picture
Ons onderwijs

Aanmelding en toelating

Meer informatie over toelating tot het eerste leerjaar, hogere leerjaren en het toelatingsbeleid voor kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vindt u hier.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl